čtvrtek 7. března 2019

Lískový les (Melissa Albert)


Lískový les neboli The Hazel Wood láká své budoucí čtenáře svojí neobyčejnou obálkou, hlavně tedy ty zahraniční, jelikož mě osobně se česká verze příliš nelíbí, ale slibuje tajemno a nebezpečí číhající v temném lese... No proč to nezkusit, co?

Příběhem nás provází sedmnáctiletá Alice, která společně se svojí matkou prožila většinu svého života na cestách v doprovodu neuvěřitelné smůly. Teprve až Alicina podivínská babička/spisovatelka temných pohádek zemře o samotě ve své sídle v Lískovém lese, pozná hlavní hrdinka co to ve skutečnosti smůla je. Její matku unesou neznámé bytosti, jež tvrdí, že pochází z nadpřirozeného světa, který se objevuje v babiččiných pohádkách. Jedinou stopou, která ji po matčině zmizení zůstane, je vzkaz, aby se držela dál od Lískového lesa. Jelikož ale chce hlavní hrdinka Alice svoji matku získat zpět, musí se právě na toto zapovězené místo vydat. Do světa, který existuje jen v babiččiných pohádkách, a které je určitým způsobem s vypravěčkou příběhu propojené.

„Řekla: Vyřiď Alici, aby se za každou cenu držela co nejdál od toho zatraceného Lískového lesa.“

Příběh je tedy vyprávěn ich-formou, která dobře přiblížila čtenáře k samotné hlavní hrdince a jejímu životu. Po popisné stránce jsem byla s autorčinou tvorbou spokojená. Popisy šly do detailů, když to bylo třeba a nenudily. Což se nedá říct o ději. Ten byl jedno velké zklamání, i přes to, že měl spád a gradoval ve správných chvílích. Velkým problémem zde byla zmatenost a nedomyšlenost celého námětu a dějové linie, což bylo zvláštní, jelikož kniha měla jednoduché téma typu: vydání se na cestu, vysvobození matky, odhalení tajemství, vypořádání se zlem a nakonec vítězství… Ztrácela jsem se v tom a to často. Několikrát jsem četla určité odstavce znovu, abych zjistila, co se děje, proč, kde, jak či kdy… Také musím zmínit překlad. Ten se opravdu moc nepovedl. Kniha je celá chaotická i v originále, ale zde byla často nevhodně volená slovní zásoba v porovnání s tím, co jsem četla v angličtině. Halabala střídání spisovné a nespisovné češtiny nezní úplně nejlépe a už vůbec se to nečte dobře.

„… Vnitrozemí zkrátka od té doby není, co bývávalo, protože se některé příběhy jednoduše vytrácejí. Jeto tam teď takové rozmazané.“

Na druhou stranu, abych jen nekritizovala, dokázala autorka vytvořit příběhu příjemnou tajuplnou atmosféru a originální prostředí prosycené pohádkami a příšerami. Celá tato spojitost se strašidelnými pohádkami, které se v plné znění (alespoň některé) v knize objevily, mě potěšila. Také symbolika zla zde nebyla k zahození. Co číhá v tajemném lese nacházejícím se v jiném světě?  Příšery, nebezpeční lidé či něco úplně jiného? A jak s tím a s Alicí souvisí všechny ty pohádky? Co nemohu autorce upřít, je to, že na tajemství, která svým čtenářům představila, také určitým způsobem odpověděla, takže žádné záhady bez odpovědí!

„Vnitrozemí. To je místo, kde se všechny ty příběhy proplítají. Odehrávají se na stejným místě.“

Jak již bylo zmíněno, jednou z postav je Alice, která byla odvážná, obětavá a pevně rozhodnutá, že si vezme svůj život konečně pevně do svých rukou. Jejím partnerem na cesty se stal velmi chytrý a vtipem obdarovaný chlapec jménem Finch, kterého já osobně měla nejraději s celé knihy.

Takže suma sumárum nabízí Lískový les pohádkovou atmosféru, která je doplněna, kromě klasické příběhové linie, také o samotné strašidelné pohádky, které pomáhají děj chápat. Dle mého názoru se spíše snažily děj oživit a nabídnout něco nového. Velkým mínusem je překlad knihy. Kromě již zmíněné nevhodně zvolené slovní zásoby jsem také našla některé rozpory ve vypouštění či naopak přidávání vět. Celkově se kniha hůře četla právě např. pro zvolená slova, která zněla krkolomně. Když se oprostím od překladu, komplexně byl příběh zmatený a nedomyšlený. Knihu spíše nedoporučuji a v dohledné době se nechystám na nějakou další tvorbu této autorky!

Název: Lískový les
Autor: Melissa Albert
Počet stran: 432
Nakladatelství: Knihy Omega
Rok vydání: 2018
Moje hodnocení: 2,5/5 

Za poskytnutí knihy na recenzi mockrát děkuji nakladatelství „Naše nakladatelství“!


Žádné komentáře:

Okomentovat